19/06/2024 03:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Báo Thiên hiểu chung
報天曉鍾

Tác giả: Nguỵ Tiếp - 魏楫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 06/09/2008 22:08

 

Nguyên tác

塔橕鯨吼瞰名墟,
萬象煙含萬象夸。
樹色浮沉宮殿曉,
水光上下海天迂。
簾籠花雨消銀漏,
山映粧樓喚鷓鴣。
誰是無憂高枕臥,
肯忘夢梵醒迷途。

Phiên âm

Tháp sanh kình hống khám danh khư[1],
Vạn tượng yên hàm vạn tượng khoa.
Thụ sắc phù trầm cung điện hiểu,
Thuỷ quang thượng hạ hải thiên vu.
Liêm lung hoa vũ tiêu ngân lậu[2],
Sơn ánh trang lâu hoán giá cô[3].
Thuỳ thị vô ưu cao chẩm ngoạ!
Khẳng vong mộng phạn tỉnh mê đồ.

Dịch nghĩa

Từ nơi vang lên tiếng chuông nhìn ra kinh đô,
Nơi muôn vẻ khói phủ, lờ mờ vạn cảnh tượng.
Cung điện, buổi sáng ẩn hiện trong màu cây cối,
Ánh nước hồ lên xuống như trời biển vòng vèo.
Rèm thưa che cơn mưa vơi dần giọt lậu,
Lầu trang ánh núi soi, vang tiếng gà gô.
Ai gối cao nằm khểnh không lo nghĩ gì,
Lắng nghe tiếng chuông chùa vọng tới mà tỉnh ngộ đường mê.

Bản dịch của Trần Huy Hân

Danh khư tháp đấm chuông vàng,
Muôn hình khói toả, hỗn mang những ngày.
Cung đền chìm nổi sắc cây,
Thấp cao nước ráng, xa thay biển trời.
Rèm hoa bình bạc tiêu vơi,
Lầu trang non ánh gọi vời gà gô.
Ai người nằm khểnh không lo,
Đừng quên chùa gọi, mê đồ tỉnh ra.
Tháp Báo Thiên là tên tháp ở phường Báo Thiên, huyện Thọ Xương, do vua Lý Thái Tông tạo dựng, tháp 12 tầng, cao hơn 10 trượng, lại phát hơn một vạn hai nghìn cân đồng đúc chuông lớn, nhưng chuông không kêu, bèn vứt ra ruộng rùa. Tháp đã bị quân Minh phá huỷ ở thế kỷ XV.

[1] Nơi có tiếng. Đây nói nơi kinh đô Hà Nội, phong cảnh nổi tiếng.
[2] Bình nước bằng bạc để xem giờ. Bình có khắc dấu từng giờ, trong đựng nước, có lỗ tiêu dần: nước tiêu đi, ngấn nước đến đâu là mấy giờ. Thường làm bằng đồng, nên gọi là đồng hồ.
[3] Con gà gô. Tiếng kêu của nó có thể hình dung được câu “Hành bất đắc kha kha” (Đi không được, anh ơi!).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguỵ Tiếp » Báo Thiên hiểu chung