Chưa có đánh giá nào
8 bài thơ
Tạo ngày 05/09/2008 21:56 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 31/10/2008 23:15 bởi Vanachi
Sách Vân đài loại ngữ của Lê Quý Đôn còn chép thơ vịnh bát cảnh ở kinh đô Thăng Long của một du khách Trung Hoa. Lê Quý Đôn cho biết: “Hồi đầu năm Càn Long (1736) đời Thanh Cao Tông, có một người Trung Hoa hay thơ, đáp thuyền buôn đến trấn Sơn Nam, làm bài phú chơi xuân trên sông Nhị và vịnh tám cảnh ở Kinh đô”.

Tập thơ này có lạc khoản đề: “Mân Ngọc Dung Nguỵ Tiếp Xuyên Chu thị cảo” (Bản thảo của người đất Mân - Phúc Kiến, tên là Nguỵ Tiếp, hiệu Ngọc Dung, tự là Xuyên Chu thị). Trích sách Vân đài loại ngữ của Lê Quý Đôn, tám bài thơ đều do cụ Trần Huy Hân dịch ra lục bát (sách do Trần Văn Giáp biên dịch, NXB Văn Hoá, H. 1962).