Dưới đây là các bài dịch của Trần Huy Hân. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Lãng Bạc ngư ca (Khuyết danh Trung Quốc): Bản dịch của Trần Huy Hân

Thuyền chài hát gợi gió kêu,
Thương giang một dải thuận chiều đông tây.
Lịch vua quên cả tháng ngày,
Ơn trời chỉ biết vơ đầy cá tôm.
Trên tay chén rượu mối diềm,
Bên hồ thi tứ bay êm cánh hồng.
Hoa lau tiếng sáo ngang cung,
Đẩy cho mây vướng cột bồng tan đi.

Ảnh đại diện

Nhị Hà quy phàm (Khuyết danh Trung Quốc): Bản dịch của Trần Huy Hân

Nhị Hà muôn thuở y nhiên,
Sóng im gió lặng quay thuyền về đây.
Ao trời luỹ ngọc như vầy,
Thành vàng ủng hộ xưa nay kinh kỳ.
Văn chương nước Việt sáng loè,
Châu phun thơ rượu vườn tê đậm đà.
Phong lưu gặp buổi thái hoà,
Rồng vàng còn thấy bay ra ban ngày.

Ảnh đại diện

Bạch Mã sấn thị (Khuyết danh Trung Quốc): Bản dịch của Trần Huy Hân

Gió hoà bụi chợ, đông người,
Phất phơ tay áo đua chơi xuân cùng.
Ngày dài thuyền chở, xe dong,
Bán buôn lũ lượt trập trùng chen đua.
Cuối đền nhà cửa nhấp nhô,
Có thần vị đạt, có lò hương xông.
Chiều hôm chẳng thấy lạnh lùng,
Nhà nhà rượu rót đèn trong khách đầy!

Ảnh đại diện

Báo Thiên hiểu chung (Khuyết danh Trung Quốc): Bản dịch của Trần Huy Hân

Danh khu tháp đấm chuông vàng,
Muôn hình khói toả, hỗn mang những ngày.
Cung đền chìm nổi sắc cây,
Thấp cao nước sáng, xa thay biển trời.
Rèm hoa bình bạc tiêu vơi,
Lầu trang son ánh gọi vời giá cô.
Ai người nằm khểnh không lo,
Đừng quên chuông gọi, mê đồ tỉnh ra!

Ảnh đại diện

Bồ Đề viễn diểu (Khuyết danh Trung Quốc): Bản dịch của Trần Huy Hân

Xa trông đường trạm Bồ Đề,
Sinh nhai nhộn nhịp đi về không ngơi.
Trăng tàn, gà gáy giục người,
Tái ông thấy ở đường dài mây quang.
Mưa sa trúc, thớt thơ làng,
Cây cao thấp, gió đưa sang trước đền.
Dinh xưa cỏ mọc ùm lên,
Chiến công ai biết đương niên thế nào.

Ảnh đại diện

Thanh Trì vấn tân (Khuyết danh Trung Quốc): Bản dịch của Trần Huy Hân

Trúc mây che phủ đình tranh,
Đầy sông xuân sắc xanh xanh nhuộm người.
Sóng đào gió thổi vơi vơi,
Ngoài đồng cò trắng nơi nơi chia hàng.
Mỏi chơi khác khách đi đường,
Say thôi lại tỉnh nghênh ngang trong thuyền.
Ai người cưỡi sóng đi lên,
Thanh Trì mách hộ "vá" liền Thuỷ kinh.

Ảnh đại diện

Khán Sơn tịch chiếu (Khuyết danh Trung Quốc): Bản dịch của Trần Huy Hân

Ráng bay doanh liễu về chiều,
Đầy thành cây cỏ, tiếng kêu quạ về.
Ngói uyên mấy chỗ lầu che,
Nghìn trùng gò đống thỏ ta hát rền.
Chợ tan hàng rượu hơi phiền,
Thuyền chài thuể thoả được yên phận già.
Bờ ao chùa bắc, Khán San,
Khắp nơi ruộng cỏ, làn làn ếch kêu.

Ảnh đại diện

Ngự lâu quan đào (Khuyết danh Trung Quốc): Bản dịch của Trần Huy Hân

Cờ mao, nhật nguyệt dọi vào,
Mông mênh trời biển lầu cao vua ngồi.
Ba tầng cửa tía mở rồi,
Thiều quang tám mặt, ánh soi cẩm bào.
Liễu hoa cửa khuyết gần sao,
Non sông khí tốt anh hào đúc nên,
Quân đi cờ kéo đi liền,
Chim kêu gió hét tiếng rền sóng xô.

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]