Dưới đây là các bài dịch của Trần Huy Hân. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Lãng Bạc ngư ca (Nguỵ Tiếp): Bản dịch của Trần Huy Hân

Con chài hát gọi gió kêu,
Thương giang một dải thuận chiều đông tây.
Lịch vua quên cả tháng ngày,
Ơn trời chỉ biết vơ đầy cá tôm.
Trên tay chén rượu mối diềng,
Bên hồ thi tứ bay êm cánh hồng.
Hoa lau tiếng sáo ngang cung,
Đẩy cho mây vướng cỏ bồng tan đi.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nhị Hà quy phàm (Nguỵ Tiếp): Bản dịch của Trần Huy Hân

Nhị Hà muôn thuở y nhiên,
Sóng im gió lặng quay thuyền về đây.
Ao trời luỹ ngọc như vầy,
Thành vàng ủng hộ xưa nay kinh kỳ.
Văn chương nước Việt sáng loè,
Châu phun ngọc nhả thơ kia đậm đà.
Phong lưu gặp buổi thái hoà,
Rồng vàng còn thấy bay ra ban ngày.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bạch Mã sấn thị (Nguỵ Tiếp): Bản dịch của Trần Huy Hân

Gió hoà bụi chợ đông người,
Phất phơ tay áo đua chơi xuân cùng.
Ngày dài thuyền chở, xe dong,
Bán buôn lũ lượt trập trùng chen đua.
Cuối đền nhà cửa nhấp nhô,
Có thần vị đặt, có lò hương xông.
Chiều hôm chẳng thấy lạnh lùng,
Nhà nhà rượu rót, đèn chong khách đầy.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Báo Thiên hiểu chung (Nguỵ Tiếp): Bản dịch của Trần Huy Hân

Danh khư tháp đấm chuông vàng,
Muôn hình khói toả, hỗn mang những ngày.
Cung đền chìm nổi sắc cây,
Thấp cao nước ráng, xa thay biển trời.
Rèm hoa bình bạc tiêu vơi,
Lầu trang non ánh gọi vời gà gô.
Ai người nằm khểnh không lo,
Đừng quên chùa gọi, mê đồ tỉnh ra.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bồ Đề viễn diểu (Nguỵ Tiếp): Bản dịch của Trần Huy Hân

Xa trông đường trạm Bồ Đề,
Sinh nhai rộn rịp đi về không ngơi.
Trăng tàn gà gáy giục người,
Tái ông(1) thấy ở đường dài mây quang.
Mưa sa trúc hút heo làng,
Cây cao thấp gió đung đưa trước đền.
Cung xưa cỏ mọc um tùm,
Chiến công năm ấy, đương niên thế nào?


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thanh Trì vấn tân (Nguỵ Tiếp): Bản dịch của Trần Huy Hân

Trúc mây che phủ đình tranh,
Đồng ruộng xuân sắc xanh xanh nhuộm người.
Sóng đào gió thổi vơi vơi,
Ngoài đồng cò trắng nơi nơi chia hàng.
Mỏi chơi khác khách đi đường,
Say thôi lại tỉnh nghênh ngang trong thuyền.
Ai người cưỡi sóng đi lên,
Thanh Trì mách hộ vá liền “Thuỷ kinh”.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Khán Sơn tịch chiếu (Nguỵ Tiếp): Bản dịch của Trần Huy Hân

Ráng bay doanh liễu cô chiều,
Đầy thành cây cỏ tiếng kêu quạ về.
Ngói uyên mấy chỗ lầu che,
Nghìn trùng gò đống “Thỏ ta” hát rền.
Chợ tan hàng rượu hơi phiền,
Thuyền chài thuể thả được yên phận già.
Bờ ao chùa bắc Khán kia,
Khắp nơi ruộng cỏ, ếch ta kêu rền.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ngự lâu quan đào (Nguỵ Tiếp): Bản dịch của Trần Huy Hân

Cờ mao nhật nguyệt soi vào,
Mênh mông trời biển lầu cao vua ngồi.
Ba tầng cửa tía mở rồi,
Thiều quang tám mặt, ánh sói cẩm bào.
Liễu hoa cửa khuyết gần sao,
Non sông khí tốt, anh hào đúc nên.
Quân đi cờ kéo đi liền,
Chim kêu gió hét tiếng rền sóng xô.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]