戲贈陸大夫十二丈其一

蓮子不可得,
蓮花生水中。
猶勝道傍柳,
無事蕩東風。

 

Hí tặng Lục đại phu thập nhị trượng kỳ 1

Liên tử bất khả đắc,
Liên hoa sinh thuỷ trung.
Do thắng đạo bàng liễu,
Vô sự đãng đông phong.

 

Dịch nghĩa

Quả sen không lấy được,
Dù hoa sen trong nước mọc ra.
Còn hơn hoa liễu bên đường,
Cứ vô tư lay động trong gió đông.


Tiêu đề có bản chép thêm hai chữ “Nhạc phủ” ở trước. Lục đại phu thập nhị trượng tức Lục Trường Nguyên (?-799), tự Vịnh, quê Ngô Quận, là cháu nội của Lục Dư Khánh - cả hai được ghi tiểu sử trong Đường thư.

Lục Trường Nguyện đáp lại bài này:
Phù dung sơ xuất thuỷ,
Hạm đạm lộ trung hoa.
Phong xuy trước khô mộc,
Vô nại trị không tra.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quả sen ngon mà không lấy được
Dù hoa sen trong nước trồi lên
Còn hơn hoa liễu đường bên
Gió đông lay động hồn nhiên uốn mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Quả sen không hái bừa,
hoa sen trong nước trổ,
hơn liễu bên đường lộ,
hồn nhiên gió đông đưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời