Dưới chân Sen đứng là Bùn
Không Bùn - Sen có thơm lừng - thanh cao?

Vì Sen xanh lá, thắm màu
Mặc nhiên “đắng đót” “tanh tao” phận Bùn

Rưng lòng... lục - bát trong đầm...
Mà thương Bùn lắm! Nuôi mầm hoa Sen

Giống như là Mẹ - Bùn đen
Chìm trong thầm lặng cho (Anh) Em – Sen hồng