Áo không còn nhớ mùi hương?
Đường phong nẻo gió lạc đường Mỵ Châu
Đời cần chi lắm cơ cầu
Nỏ thần ai bắn xuyên đau lòng này
Trắng đường hận trắng lay bay
Dặm dài khuất lệ bàn tay cơ đồ
Lòng người xô sóng lô xô
Trường đồ gió ngựa nhấp nhô lòng người
Trọng Thủy ơi! Giếng bên đời
Mạch ngầm nuôi sóng - biển cười ngọc trai

Đêm mơ mây lộng trăng cài
Tôi bàng hoàng nhớ hình hài tình yêu!


21/11/2008