Đẹp sao ánh mắt dịu dàng
Như khu vườn nhỏ ngập tràn hương hoa
Hồn nghe xuyên mũi tên qua
Và trong đáy mắt thiết tha chập chùng.

Con tim hoang dại vẫy vùng
Giữa muôn xiềng xích vây trùng miên man
Lệ đau đổ xuống hai hàng
Đốt thiêu tim với trăm ngàn vết thương

Từ anh, em bớt sầu vương
Lòng vui khi đã tỏ tường mắt anh
Tim em rộn rã vì anh

Sợ anh mỏi mệt rồi thành lo âu
Niềm vui mang đến cho nhau
Lòng đầy vui sướng dâng trào mắt em