Giờ anh dìu bước em đi
Ôm em xinh đẹp siết ghì thân em
Cuộc đời nối tiếp triền miên
Thân hình hai đứa dính liền đẩy đưa
Vụt, anh đi bước nhảy thừa
Và từ trong trái tim vừa chạm tim
Đôi ta chết
mối tình điên

Dưới trời sao, nghe tiếng em
Thét gào
Tay anh quyện lửa ấm trào
Tuy trừu tượng
mà đẹp sao cảnh này
Anh không để em xa tay
Chính anh
Mọi thứ khạc đầy ra đây

Giờ anh dìu bước em đi
Ôm em xinh đẹp siết ghì thân em
Cuộc đời nối tiếp dài thêm
Tấm thân hai đứa dính liền đẩy đưa
Vụt, anh đi bước nhảy thừa
Và từ trong trái tim vừa chạm tim
Đôi ta chết
mối tình điên

Đôi ta cùng thích trẻ con trong đời
Đôi ta cùng thích buông lời
Xuống vùng đáy nước
Để chơi, để nhìn
Rồi đôi ta cùng ngạc nhiên
Tháng năm trôi
ngày mỏng manh hơn
nhiều
Tiếng cười hai đứa lạc xiêu
Không vang
Không vọng, âm thanh không còn

Giờ anh dìu bước em đi
Ôm em xinh đẹp siết ghì thân em
Cuộc đời nối tiếp triền miên
Thân hình hai đứa dính liền đẩy đưa
Vụt, anh đi bước nhảy thừa
Và từ trong trái tim vừa chạm tim
Đôi ta chết
mối tình điên

Tình điên
Đang chết
Tình điên chết dần