Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (275 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 22/08/2008 04:14 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 22/08/2008 04:32 bởi hongha83
Thiền sư Linh Nhất 靈一 vốn họ Ngô, người đời xưng là Nhất Công, quê Quảng Lăng. Năm sinh và mất không rõ, ước vào khoảng trước sau niên hiệu Quảng Đức (763-764) thời vua Đường Đại Tông. Xuất gia từ thuở bé, về sau trụ trì ở chùa Vân Môn, khe Nhược Da. Có nhiều bạn thơ: Hoàng Phủ Nhiễm, Chu Phóng, Trương Kế. Tác phẩm có một quyển thơ và tập Văn hiến thông khảo truyền hậu thế.