Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2012 22:13

靜林精舍

靜林溪路遠,
蕭帝有遺蹤。
水擊羅浮磬,
山鳴於闐鐘。
燈傳三世火,
樹老萬株松。
無數煙霞色,
空聞昔臥龍。

 

Tĩnh Lâm tinh xá

Tĩnh lâm khê lộ viễn,
Tiêu đế hữu di tung.
Thuỷ kích La Phù khánh,
Sơn minh Vu Điền chung.
Đăng truyền tam thế hoả,
Thụ lão vạn chu tùng.
Vô số yên hà sắc,
Không văn tích ngoạ long.


Nguồn: Cõi thiền & thơ, NXB Tôn giáo, 2011

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thông Thiền

Tĩnh Lâm xa trần thế
Chỗ ngự của vua Lương
Sông hoạ La Phù khánh
Núi vẳng Vu Điền chuông
Đèn thiền truyền không dứt
Phật pháp mãi trường tồn
Mây đùn ráng đẹp hiện
Không thấy lại ngoạ long

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tĩnh Lâm bên bờ nguồn xa vắng
Hoàng đế Tiêu di dáng nơi đây
Khánh La Phù gõ sông này
Chuông Vu Điền thỉnh đêm ngày trên non
Đèn truyền lửa hơn ba đời sáng
Cổ thụ cao hàng vạn gốc già
Khói sương muôn sắc toả ra
Ngoạ Long sự tích nghe qua mơ hồ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tĩnh Lâm xa chốn suối khe đường,
Chỗ ngự còn lưu của chúa Lương.
Sóng gõ La Phù vang tiếng khánh,
Núi kêu Vu Điền gõ vang chuông.
Đèn thiền truyền lửa ba đời sang,
Cây lão cao hàng vạn gốc trường.
Vô số khói sương màu sắc hiện,
Không nghe không thấy ngoạ long cương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời