早春

新曆才將半紙開,
小庭猶聚爆竿灰。
偏憎楊柳難鈐轄,
又惹東風意緒來。

 

Tảo xuân

Tân lịch tài tương bán chỉ khai,
Tiểu đình do tụ bộc can hôi.
Thiên tăng dương liễu nan kiềm hạt,
Hựu nhạ đông phong ý tự lai.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lịch mới xé đi một ít
Khói tro pháo tụ tiểu đình
Dương liễu dễ đâu kềm chế
Lung lay ghẹo đón gió xuân

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lịch mới vừa xé đi một nửa
Sân nhỏ còn xác hoả pháo tre
Liễu dương nỗi ghét khó đè
Lại còn tính ý mời về gió đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lịch mới xé đi độ nửa phần
Pháo tre nổ xác phủ trong sân.
Liễu dương nào dễ kềm ghanh ghét
Phơ phất gọi mời đến gió xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời