樓上

江上樓高十二梯,
梯梯登遍與雲齊。
人從別浦經年去,
天向平蕪盡處低。

 

Lâu thượng

Giang thượng lâu cao thập nhị thê,
Thê thê đăng biến dữ vân tề.
Nhân tòng biệt phố kinh niên khứ,
Thiên hướng bình vu tận xứ đê.

 

Dịch nghĩa

Lầu bên sông cao mười hai bậc thang,
Lên hết thang là ngang với mây.
Nhìn xuống thấy người xuôi ngược từ bến đó năm lại năm,
Trời và đất bằng phẳng phủ cỏ xanh giao nhau ở chỗ tận cùng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lầu bên sông cao mười hai bậc
Leo hết thang ngang cấp mây trời
Bến đò đông khách ngược xuôi
Bầu trời, mặt đất giao nơi tận cùng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lầu cao trên bến mười hai bậc
Lên hết ngang tầm với bóng mây
Nhìn xuống nhân gian xuôi ngược bến
Trời đất giao tận chốn nào đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thang mười hai bậc lầu bên sông,
Lên hết ngang tầm mây bóng lồng.
Năm tháng người người xuôi ngược bến,
Trời đất giao nhau chốn tận cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Lầu cao trên bến mười hai thang
Leo hết từng thang mây sánh ngang
Năm suốt theo người từ biệt bến
Đồng hoang thấp hướng tận chân trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời