23/05/2024 02:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâu thượng
樓上

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/04/2014 14:36

 

Nguyên tác

江上樓高十二梯,
梯梯登遍與雲齊。
人從別浦經年去,
天向平蕪盡處低。

Phiên âm

Giang thượng lâu cao thập nhị thê,
Thê thê đăng biến dữ vân tề.
Nhân tòng biệt phố kinh niên khứ,
Thiên hướng bình vu tận xứ đê.

Dịch nghĩa

Lầu bên sông cao mười hai bậc thang,
Lên hết thang là ngang với mây.
Nhìn xuống thấy người xuôi ngược từ bến đó năm lại năm,
Trời và đất bằng phẳng phủ cỏ xanh giao nhau ở chỗ tận cùng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lầu bên sông cao mười hai bậc
Leo hết thang ngang cấp mây trời
Bến đò đông khách ngược xuôi
Bầu trời, mặt đất giao nơi tận cùng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Lâu thượng