踏歌行其三

新詞宛轉遞相傳,
振袖傾鬟風露前。
月落烏啼雲雨散,
遊童陌上拾花鈿。

 

Đạp ca hành kỳ 3

Tân từ uyển chuyển đệ tương truyền,
Chấn tụ khuynh hoàn phong lộ tiền.
Nguyệt lạc ô đề vân vũ tán,
Du đồng mạch thượng thập hoa điền.

 

Dịch nghĩa

Lời ca mới đối đáp rất là ăn ý và uyển chuyển,
Trên khúc đường lộng gió, vừa ca vừa múa, tà áo bay phấp phới, mái tóc xổ thướt tha.
Trăng đã lặn, chim sớm đã hót, mây xám đã tan,
Cùng nhau kiếm kẹp tóc (người múa hát rơi) trên đường.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Những bài ca mới chuyển tròn
Tóc nghiêng tay áo động mòn sương bay
Quạ kêu trăng xế tàn mây
Nhi đồng lượm những hoa tai trên đường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Du dương từ mới lớp truyền theo,
Áo phất tóc nghiêng sương gió gieo.
Trăng xế quạ kêu mưa ráng tạnh,
Du đồng trên lộ nhặt hoa lèo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thien Thanh

Lời hát du dương nối tiếp vang,
Nghiêng đầu phất áo mờ sương lan,
Trăng lặn quạ kêu trời trong tạnh,
Trẻ nhặt hoa tai trên đường ngang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lời ca mới luân phiên đối đáp
Múa bay xiêm xổ tóc trên đường
Trăng tà mây đã hết vương
Cùng tìm kẹp tóc trên đường múa rơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bài ca uyển chuyển ý hoà lời
Đường lộng gió bay tóc lả lơi
Trăng lặng chim kêu mây biến hết
Trên đường bao kẻ nhặt thoa rơi

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Lời mới thướt tha lần lượt diễn
Nghiêng đầu phất áo gió pha sương
Quạ kêu trăng lặn mây mưa dứt
Con trẻ trên đường nhặt nữ trang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lời ca uyển chuyển ý và lời,
tà áo phất phơ, tóc lả lơi.
Chim hót trăng tàn, mây khuất nẻo,
Trên đường kiếm kẹp tóc, thoa rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời