雜詠八首上禮部李侍郎-幽琴

月色滿軒白,
琴聲直夜闌。
飀飀青絲上,
靜聽松風寒。
古調雖自愛,
今人多不彈。
向君投此曲,
所貴知音難。

 

Tạp vịnh bát thủ thướng lễ bộ Lý thị lang - U cầm

Nguyệt sắc mãn hiên bạch,
Cầm thanh trực dạ lan.
Lưu lưu thanh ti thượng,
Tịnh thính tùng phong hàn.
Cổ điệu tuy tự ái,
Kim nhân đa bất đàn.
Hướng quân đầu thử khúc,
Sở quý tri âm nan.

 

Dịch nghĩa

Ánh trăng soi trắng khắp hiên,
Tiếng đàn một mình vang đi trong đêm khuya.
Vi vút trên dây tơ xanh,
Lặng nghe như tiếng gió lạnh thổi qua rừng thông.
Âm điệu xưa tuy khiến ta yêu thích,
Nhưng người thời nay đa phần không đàn nữa.
Nhớ tới bạn cũ gảy tặng khúc này,
Gặp được người tri âm thật khó thay.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Ngoài hiên trăng tỏ trắng ngần
Đêm nghe trầm bổng tiếng đàn nhẹ bay
Dây tơ dìu dặt ngất ngây
Lắng nghe gió lạnh lắt lay thông ngàn
Đàn xưa ta thích vô vàn
Ngày nay mấy kẻ thích đàn... than ơi!
Đàn đây... gảy khúc tặng người
Tri âm muốn gặp trên đời khó thay!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Ngoài hiên trăng vằng vặc,
Đêm muộn vẳng tiếng đàn.
Tiếng tơ chùng lạnh lẽo,
Nghe tưởng lướt thông ngàn.
Điệu xưa ta vẫn thích,
Mà nay chẳng ai màng.
Gảy khúc nầy tặng bạn,
Tri âm quý vô vàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Trăng sáng trắng đầy hiên,
Đêm tàn vẳng tiếng huyền.
Dây tơ rung réo rắt,
Thông lạnh gió triền miên.
Điệu cổ ta yêu thích,
Người nay chẳng bén duyên.
Khúc này gảy tặng bạn,
Hiểu thấu cõi lòng riêng!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ánh trăng soi đầy hiên trắng xoá
Đêm về khuya chợt có tiếng đàn
Nỉ non trên sợi dây xanh
Nương theo ngọn gió lùa thông lạnh lùng
Ta yêu thích âm thanh điệu cổ
Người đời nay đâu có ai chơi
Khúc này gửi bạn thay lời
Thế gian quý hiếm được người tri âm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Đề nghị sửa một chữ

Đề nghị sửa chữ “nghi” trong câu #2 nguyên tác Việt ngữ thành chữ “trực”. Lý do: Phù hợp với chữ trực trong nguyên tác Hán tự, và hợp lý hơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Đầy hiên, trăng trắng xoá,
Tiếng đàn thơm đêm lan.
Ngân nga dây tơ mượt,
Gió rét lay thông ngàn.
Ta quý yêu điệu cũ,
Ngày nay hiếm kẻ đàn.
Gảy tặng người khúc nhạc,
Tri âm khó vô vàn.


Bản dịch đã đăng trên tạp chí Tài hoa trẻ số 738, 21-12-2011
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ánh trăng soi trắng khắp hiên,
Một mình khuya khoắt vang lên tiếng đàn.
Trên tơ vi vút xanh ngàn,
Lặng nghe gió lạnh thổi tràn rừng thông.
Điệu xưa ta thích trong lòng,
Thời nay phần lớn người không còn đàn.
Nhớ người bạn cũ gảy càn…
Tri âm muốn gặp được chàng khó thay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời