12/08/2022 19:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạp vịnh bát thủ thướng lễ bộ Lý thị lang - U cầm
雜詠八首上禮部李侍郎-幽琴

Tác giả: Lưu Trường Khanh - 劉長卿

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 08:24

 

Nguyên tác

月色滿軒白,
琴聲直夜闌。
飀飀青絲上,
靜聽松風寒。
古調雖自愛,
今人多不彈。
向君投此曲,
所貴知音難。

Phiên âm

Nguyệt sắc mãn hiên bạch,
Cầm thanh trực dạ lan.
Lưu lưu thanh ti thượng,
Tịnh thính tùng phong hàn.
Cổ điệu tuy tự ái,
Kim nhân đa bất đàn.
Hướng quân đầu thử khúc,
Sở quý tri âm nan.

Dịch nghĩa

Ánh trăng soi trắng khắp hiên,
Tiếng đàn một mình vang đi trong đêm khuya.
Vi vút trên dây tơ xanh,
Lặng nghe như tiếng gió lạnh thổi qua rừng thông.
Âm điệu xưa tuy khiến ta yêu thích,
Nhưng người thời nay đa phần không đàn nữa.
Nhớ tới bạn cũ gảy tặng khúc này,
Gặp được người tri âm thật khó thay.

Bản dịch của Hải Đà

Ngoài hiên trăng tỏ trắng ngần
Đêm nghe trầm bổng tiếng đàn nhẹ bay
Dây tơ dìu dặt ngất ngây
Lắng nghe gió lạnh lắt lay thông ngàn
Đàn xưa ta thích vô vàn
Ngày nay mấy kẻ thích đàn... than ơi!
Đàn đây... gảy khúc tặng người
Tri âm muốn gặp trên đời khó thay!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Trường Khanh » Tạp vịnh bát thủ thướng lễ bộ Lý thị lang - U cầm