Từng đến học đường cùng nghiên bút,
Bạn cũ nay làm cô dâu.
Đuốc hoa phòng cưới đầy tình xuân,
Mồ hôi nhoè hồ điệp phấn,
Thân phát xạ hương thơm.
Chưa quen mây mưa kỳ lạ,
Bên gối hổ thẹn nhăn mày.
Không chối từ yêu thương say đắm.
Nguyện cùng chàng đến đấy,
Ngày lại ngày tương thân.

tửu tận tình do tại