27/05/2022 13:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâm giang tiên
臨江仙

Tác giả: Lưu Thuý Thuý - 劉翠翠

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/03/2021 12:12

 

Nguyên tác

曾向書齋同筆硯,
故人今作新人。
洞房花燭十分春,
汗沾蝴蝶粉,
身惹麝香塵。
雨尤雲渾未慣,
枕邊眉黛羞顰。
輕憐痛惜莫辭頻。
願郎從此始,
日近日相親。

Phiên âm

Tằng hướng thư trai đồng bút nghiễn,
Cố nhân kim tác tân nhân.
Động phòng hoa chúc thập phần xuân,
Hãn triêm hồ điệp phấn,
Thân nhạ xạ hương trần.
Vũ vưu vân hồn vị quán,
Chẩm biên mi đại tu tần.
Khinh liên thống tích mạc từ tần.
Nguyện lang tòng thử thuỷ,
Nhật cận nhật tương thân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Từng đến học đường cùng nghiên bút,
Bạn cũ nay làm cô dâu.
Đuốc hoa phòng cưới đầy tình xuân,
Mồ hôi nhoè hồ điệp phấn,
Thân phát xạ hương thơm.
Chưa quen mây mưa kỳ lạ,
Bên gối hổ thẹn nhăn mày.
Không chối từ yêu thương say đắm.
Nguyện cùng chàng đến đấy,
Ngày lại ngày tương thân.
Lưu Thuý Thuý và Kim Định là bạn cùng học, hai người thường làm thơ trao đổi qua lại với nhau. Nhà Thuý Thuý là đại phú gia, Kim Định thì nghèo hơn, tuy nhiên Thuý Thuý đã quyết lấy Kim Định nên cha mẹ phải bằng lòng. Kim Định ở rể, đêm động phòng Thuý Thuý làm bài từ này tặng chồng. Kim Định cũng làm một bài cùng điệu hoạ lại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Thuý Thuý » Lâm giang tiên