Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)
Tạo ngày 08/03/2021 11:27 bởi tôn tiền tử
Theo sách Kim cổ kỳ quan 今古奇觀 và Nguyên thi kỷ sự 元詩紀事, Kim Định 金定 thuở nhỏ học cùng Lưu Thuý Thuý 劉翠翠 (1336-1360), sau thành vợ chồng. Thuý Thuý người Hoài An 淮安, Giang Tô, có tài sắc giỏi thơ. Chưa tới một năm, Trương Sĩ Thành 張士誠 khởi binh ở Cao Bưu (năm 1353), đánh chiếm được nhiều địa phương. Quân tiên phong dưới quyền Lý Bá Thăng 李伯升 tiến đến Hoài An, nghe đồn Lưu Thuý Thuý là nữ tài sắc, bắt đem theo và rất cưng chiều. Kim Định đi tìm vợ suốt bảy năm, đến năm thứ bảy mới gặp tại Hồ Châu, giả làm anh lấy tên Lưu Kim Định đến xin gặp mặt. Lý tướng quân tưởng thật nhận làm thư ký, vài tháng sau Kim làm một bài thơ giấu trong cổ áo nói nhờ em gái (giả) Lưu Thuý Thuý vá giùm. Lưu Thuý Thuý đọc bài thơ, cảm động làm thơ trả lời. Kim đọc thơ của Thuý Thuý, buồn bã sinh bệnh chết. Tháng sau Thuý Thuý cũng chết theo, xin Lý chôn cạnh anh (giả) tại Hồ Châu gần chỗ Lý đóng quân. Hai người cùng tuổi chết năm 24 tuổi. Lý vẫn không biết hai người là vợ chồng.