臨江仙

庭院深深深幾許,
雲窗霧閣常扃,
柳梢梅萼漸分明,
春歸秣陵樹,
人老建康城。

感月吟風多少事,
如今老去無成,
誰憐憔悴更雕零,
試燈無意思,
踏雪沒心情。

 

Lâm giang tiên

Đình viện thâm thâm thâm kỷ hử,
Vân song vụ các thường quynh,
Liễu tiêu mai ngạc tiệm phân minh,
Xuân quy Mạt Lăng thụ,
Nhân lão Kiến Khang thành.

Cảm nguyệt ngâm phong đa thiểu sự,
Như kim lão khứ vô thành,
Thuỳ liên tiều tuỵ cánh điêu linh,
Thí đăng vô ý tứ,
Đạp tuyết một tâm tình.


Lời tựa:
Âu Dương công tác "Điệp luyến hoa", hữu "thâm thâm thâm kỷ hử" chi cú, dư khốc ái chi. Dụng kỳ ngữ tác "đình viện thâm thâm thâm" sổ khuyết, kỳ thanh tức cựu "Lâm giang tiên" dã.
歐陽公作「蝶戀花」,有「深深深幾許」之句,予酷愛之。用其語作「庭院深深深」數闋,其聲即舊「臨江仙」也。
(Ông Âu Dương làm bài "Điệp luyến hoa" có câu "sâu sâu sâu nhiều thế", tôi rất thích câu ấy. Dùng tiếng đó làm "đình viện sâu sâu sâu..." mấy đoạn, âm thanh ấy tức là "Lâm giang tiên" cũ vậy.)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Đình viện bao la sâu thăm thẳm
Mây mù song các vắng tanh
Đài mai ngọn liễu thấy phân minh
Xuân về Mạt Lăng thụ
Người lão Kiến Khang thành

Vịnh gió ngâm trăng bao xiết kể
Bằng nay tuổi lão thôi đành
Ai thương tiều tuỵ vơi điêu linh
Thi đèn không ý vị
Đạp tuyết chẳng tâm tình


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Đình viện thăm thẳm sâu như thế,
Cửa mây nhà móc then cài,
Sẽ rạch ròi chóp liễu đài hoa,
Xuân về Mạt Lăng xanh cây lá,
Mà người thành Kiến Khang lại già.

Cũng nhiều ít ngâm gió cảm trăng,
Đâu biết cái già vô tình xộc đến,
Ai thương cho,
Đã tiều tụy càng điêu linh hơn nữa,
Thử đèn mà không biết nóng,
Đạp trên tuyết chẳng chút tâm tình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

thảo luận bài tựa

Trong bài tựa của Lý Thanh Chiếu, có chỗ "sổ khuyết", Nguyễn Chí Viễn dịch là "còn thiếu". Theo tôi có sự nhầm lẫn. "khuyết" ở đây phải hiểu là "phần", hoặc "đoạn", hoặc "khổ" trong 1 bài từ.

Ý của nữ sĩ họ Lý là, mượn câu cuối trong bài "Điệp luyến hoa" của ông Âu Dương để làm thành mấy khổ từ theo điệu "Lâm giang tiên".

Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

khuyết

Tiên sinh phát hiện rất phải. Đúng ra chữ này phải viết là 闋 (chữ này không có nghĩa là thiếu), ở trên cũng viết nhầm là 闕. Nay xin sửa lại.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời