贈箏妓伍卿

輕輕沒後更無箏,
玉腕紅紗到伍卿。
座客滿筵都不語,
一行哀雁十三聲。

 

Tặng tranh kỹ Ngũ Khanh

Khinh Khinh một hậu canh vô tranh,
Ngọc oản hồng sa đáo Ngũ Khanh.
Toạ khách mãn diên đô bất ngữ,
"Nhất hàng ai nhạn" thập tam thanh.

 

Dịch nghĩa

Sau khi Khinh Khinh qua đời, không còn ai gảy đàn tranh hay,
Cho tới khi có Ngũ Khanh với đôi tay ngọc và xiêm y hồng.
Thính giả trong bữa tiệc nín lặng để nghe,
Khúc "Nhất hàng ai nhạn" qua cây đàn tranh loại 13 dây.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Khinh Khinh từ khuất bặt đàn tranh
Tay ngọc lụa hồng đến Ngũ Khanh
Trên tiệc khách đều không một tiếng
“Mười ba tiếng nhạn” đáp bi thanh


Nguồn: Một trăm bài thơ Đường, NXB Đồng Nai, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tấu đàn hay sau Khinh Khinh mất
Đến Ngũ Khanh tay ngọc áo sa
Khách ngồi nín lặng nghe qua
“Nhất hàng ai nhạn” mười ba dây đàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khinh Khinh từ mất, bặt đàn tranh,
Tay ngọc xiêm hồng có Ngũ Khanh.
Thính giả tiệc nghe đều nín lặng,
“Một hàng sầu nhạn” mười ba thanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời