09/08/2022 17:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng tranh kỹ Ngũ Khanh
贈箏妓伍卿

Tác giả: Lý Viễn - 李遠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 08/06/2009 02:29

 

Nguyên tác

輕輕沒後更無箏,
玉腕紅紗到伍卿。
座客滿筵都不語,
一行哀雁十三聲。

Phiên âm

Khinh Khinh[1] một hậu canh vô tranh,
Ngọc oản hồng sa đáo Ngũ Khanh.
Toạ khách mãn diên đô bất ngữ,
"Nhất hàng ai nhạn" thập tam thanh.

Dịch nghĩa

Sau khi Khinh Khinh qua đời, không còn ai gảy đàn tranh hay,
Cho tới khi có Ngũ Khanh với đôi tay ngọc và xiêm y hồng.
Thính giả trong bữa tiệc nín lặng để nghe,
Khúc "Nhất hàng ai nhạn" qua cây đàn tranh loại 13 dây.

Bản dịch của Hoài Anh

Khinh Khinh từ khuất bặt đàn tranh
Tay ngọc lụa hồng đến Ngũ Khanh
Trên tiệc khách đều không một tiếng
“Mười ba tiếng nhạn” đáp bi thanh
Nguồn: Một trăm bài thơ Đường, NXB Đồng Nai, 2002
[1] Tên người, là đào hát gảy đàn tranh nổi tiếng trước Ngũ Khanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Viễn » Tặng tranh kỹ Ngũ Khanh