武丘寺路宴留別諸妓

銀泥裙映錦障泥,
畫舸停橈馬簇蹄。
清管曲終鸚鵡語,
紅旗影動𩢚䮧嘶。
漸消醉色朱顏淺,
欲語離情翠黛低。
莫忘使君吟詠處,
女墳湖北武丘西。

 

Vũ Khâu tự lộ yến lưu biệt chư kỹ

Ngân nê quần ánh cẩm chướng nê,
Hoạ khả đình kiêu mã thốc đề.
Thanh quản khúc chung anh vũ ngữ,
Hồng kỳ ảnh động bột hàn tê.
Tiệm tiêu tuý sắc chu nhan thiển,
Dục ngữ ly tình thuý đại đê.
Mạc vong sứ quân ngâm vịnh xứ,
Nữ phần hồ bắc Vũ Khâu tây.


Tiêu đề bài này có sách chép là Tô Châu giang ngạn lưu biệt Lạc Thiên 蘇州江岸留別樂天 (Tặng Lạc Thiên khi chia tay bên bờ sông ở Tô Châu), do Trương Tịch 張籍 làm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Quần ngấn bạc ngời, trướng gấm sang,
Dừng chèo thuyền lớn, vó câu in.
Khúc dừng sáo điệu, lời anh vũ,
Bóng động cờ hồng, ngựa hí ran.
Dần giảm cơn say, dịu mặt đỏ,
Chia ly muốn nói, cúi mày xanh.
Đừng quên nơi sứ quân ngâm vịnh,
Mộ nữ bên hồ, chùa kế bên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trướng hồng quần bạc ánh ngời
Dừng thuyền bên ngựa muốn dời chân đi
Cờ lay ngựa hí chia ly
Sáo trong trọn khúc chim như gọi người
Tan say mặt bớt đỏ tươi
Mày xanh cúi thấp nghẹn lời chia phôi
Đừng quên chốn vịnh ngâm này
Mồ ai nằm ở Vũ Khâu ven hồ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quần bạc mềm ánh bên chướng gấm
Thuyền lớn ngừng, ngựa toán cũng dừng
Vẹt cất tiếng, sáo trong ngưng
Ngựa Hồ vang hí, cờ hồng động lay
Mặt đỏ vì rượu say dần bớt
Cúi mày xanh thay thốt biệt ly
Nhớ nơi quan lớn ngâm thi
Bắc hồ mộ nữ tây kề Vũ Khâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trướng, quần, gấm, bạc sáng ngời,
Dừng chèo vó ngựa chẳng rời chân xa.
Khúc dừng sáo điệu vẹt ca,
Cờ hồng bóng động ngựa nhà hí ran.
Dịu cơn mặt giảm say dần,
Chia ly muốn nói, cúi gầm mày xanh.
Đừng quên nơi sứ quân ngâm,
Bên hồ mộ nữ tây thành Vũ Khâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời