Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: Chiêu Quân (57)

Đăng bởi hongha83 vào 05/01/2009 09:42

聽王氏話歸州昭君廟

獻之閒坐說歸州,
曾到昭君廟裏遊。
自古行人多怨恨,
至今鄉土盡風流。
泉如珠淚侵階滴,
花似紅妝滿岸愁。
河畔猶殘翠眉樣,
有時新月傍簾鉤。

 

Thính Vương thị thoại Quy Châu Chiêu Quân miếu

Hiến Chi nhàn toạ thuyết Quy Châu,
Tằng đáo Chiêu Quân miếu lý du.
Tự cổ hành nhân đa oán hận,
Chí kim hương thổ tận phong lưu.
Tuyền như châu lệ xâm giai thích,
Hoa tự hồng trang mãn ngạn sầu.
Hà bạn do tàn thuý my dạng,
Hữu thì tân nguyệt bạng liêm câu.

 

Dịch nghĩa

Hiến Chi ngồi nhàn kể chuyện Quy Châu
Nói đã từng ghé thăm miếu Chiêu Quân
Từ xưa khách du ai cũng tỏ lòng thương xót
Nay thì quê hương của nàng đã khá nhiều
Nước suối đổ xuống thềm như những giọt nước mắt ngọc
Hoa trang điểm màu hồng trên suốt con đường buồn bã
Bờ sông vẫn mang dáng vẻ khoé mắt biếc tàn tạ
Bữa đó trăng non mọc gần rèm câu

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Thong thả ngồi nghe chuyện Hiến Chi
Chiêu Quân miếu nọ ở Châu Quy
Người đi oán hận từ xưa vậy
Làng cũ phong lưu chẳng khác gì
Đẫm chái khe tuôn dòng lệ ngọc
Đầy đường hoa ủ vẻ dung nghi
Mây xanh tàn tạ còn nương bến
Trăng mới bên rèm mọc có khi


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Hiến Chi ngồi rảnh kể Quy Châu,
Đến miếu Chiêu Quân dừng vó câu.
Tự cổ người đi đều oán hận,
Mà nay quê cũ vẫn tươi màu.
Suối như lệ ngọc xuyên thềm nhỏ,
Hoa tựa màn son rắc nẻo sầu.
Bến nước mày xanh còn sót lại,
Có lần trăng mới vắt rèm châu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hiến Chi ngồi châu Quy kể chuyện
Nói đã từng lên miếu Chiêu Quân
Từ xưa du khách thương tâm
Nay thì quê cũ có phần khá hơn
Nước suối đổ như tràn nước mắt
Hoa màu hồng trên suốt con đường
Bờ sông khoé mắt còn vương
Trăng non bữa đó như vòng rèm câu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhàn rỗi ngồi nghe chuyện Hiến Chi,
Chiêu Quân miếu viếng ở Châu Quy.
Từ xưa du khách đều thương xót,
Nay chốn quê nàng đã khá đi.
Nước suối rơi thềm như lệ ngọc,
Trên đường trang điểm hoa sầu bi.
Bờ sông khoé mắt xanh tàn tạ,
Trăng khuyết rèm câu mọc có khi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời