銅雀妓其二

妾本深宮妓,
層城閉九重。
君王歡愛盡,
歌舞為誰容。
錦衾不復襞,
羅衣誰再縫。
高臺西北望,
流涕向青松。

 

Đồng Tước kỹ kỳ 2

Thiếp bản thâm cung kỹ,
Tằng Thành bế cửu trùng.
Quân vương hoan ái tận,
Ca vũ vị thuỳ dung.
Cẩm khâm bất phục tị,
La y thuỳ tái phùng.
Cao đài tây bắc vọng,
Lưu thế hướng thanh tùng.

 

Dịch nghĩa

Thiếp vốn là ca xướng thâm cung
Tằng Thành khóa kỷ chín từng
Quân vương hết còn sủng ái
Ca vũ vì ai sửa sang dáng dấp
Chăn gấm không còn nhàu nữa
Áo lụa ai may thêm
Hướng về đài cao tây bắc
Nước mắt chảy đến những cây tùng xanh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thâm cung em vốn là ca kỹ
Khóa cổng Tằng Thành luỹ chín tầng
Quân vương tình giảm mười phần
Sửa sang dáng dấp mà gần được ai
Áo gấm kia đâu còn đẹp mãi
Nọ lụa là có phải may thêm ?
Đài cao tây bắc lạnh lùng
Lệ em chảy đến đám tùng trơ xanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ca kỹ thâm cung, thiếp
Chín tầng khoá Tằng Thành
Quân vương hết sủng ái
Ca múa quên dung nhan
Chăn gấm không nhàu nữa
Áo lụa đâu may thêm
Đài cao tây bắc ngóng
Tùng biếc lệ dầm hoen

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thiếp vốn là thâm cung ca kỹ
Chín từng lầu khoá kín Tằng Thành
Hết còn sủng ái quân vương
Vì ai dáng dấp sửa sang bây giờ
Chăn gấm đắp không lo gấp lại
Áo lụa là ai tái may thêm
Đài cao tây bắc ngóng nhìn
Long lanh lệ chảy hướng triền thông xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xướng ca thiếp vốn chốn thâm cung,
Khoá kỷ Tằng Thành trong chín từng.
Chúa thượng hết còn lòng sủng ái,
Vì ai ca múa sửa nhân dung.
Không còn chăn gấm nhàu thêm nữa,
Áo lụa ai may thêm nữa cùng.
Hướng tới đài cao tây bắc đó,
Lệ rơi chảy đến những cây tùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời