64.83
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Phú
Thời kỳ: Tam Quốc
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận
3 người thích
Từ khoá: đài Đồng Tước (6)

Đăng bởi Phụng vũ cửu thiên vào 19/10/2007 15:10, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Admin vào 28/11/2023 16:54

銅雀臺賦

從明後而嬉遊兮,
登層臺以娛情。
見太府之廣開兮,
觀聖德之所營。
建高門之嵯峨兮,
浮雙闕乎太清。
立中天之華觀兮,
連飛閣乎西城。
臨漳水之長流兮,
望園果之滋榮。
立雙臺於左右兮,
有玉龍與金鳳。
連二橋於東西兮,
若長空之蝃蝀。
俯皇都之宏麗兮,
瞰雲霞之浮動。
欣群才之來萃兮,
協飛熊之吉夢。
仰春風之和穆兮,
聽百鳥之悲鳴。
天雲垣其既立兮,
家願得而獲逞。
揚仁化於宇內兮,
盡肅恭於上京。
惟桓文之為盛兮,
豈足方乎聖明!
休矣!美矣!
惠澤遠揚。
翼佐我皇家兮,
寧彼四方。
同天地之規量兮,
齊日月之暉光。
永貴尊而無極兮,
等君壽於東皇。
御龍旂以遨遊兮,
迴鸞駕而周章。
恩化及乎四海兮,
嘉物阜而民康。
願斯臺之永固兮,
樂終古而未央!

 

Đồng Tước đài phú

Tòng minh hậu nhi hi du hề,
Đăng tằng đài, dĩ ngu tình.
Kiến thái phủ chi quảng khai hề.
Quan Thánh đức chi sở dinh
Kiến cao môn chi tha nga hề,
Phù song khuyết hồ Thái thanh.
Lập trung thiên chi hoa quan hề,
Liên phi các hồ Tây Thành.
Lâm Chương thuỷ chi trường lưu hề,
Vọng viên quả chi tư vinh.
Lập song đài ư tả hữu hề,
Hữu Ngọc Long dữ Kim Phụng.
Liên nhị kiều ư đông tây hề,
Nhược trường không chi đế đống (đông)
.
Phủ hoàng đô chi hoành lệ hề,
Khám vân hà chi phù động.
Hân quần tài chi lai tuỵ hề.
Hiệp phi hùng chi cát mộng.
Ngưỡng xuân phong chi hoà mục hề.
Thính bách điểu chi bi minh.
Thiên vân viên kỳ ký lập hề,
Gia nguyện đắc nhi hoạch sinh (sính).
Dương nhân hoá ư vũ nội hề,
Tận túc cung ư thượng kinh.
Duy hoàn, văn chi vi thịnh hề,
Khởi túc phương hồ thánh minh.
Hưu hỹ! Mỹ hỹ!
Huệ trạch viễn dương.
Dực tá ngã hoàng gia hề.
Ninh bỉ tứ phương.
Đồng thiên địa chi quy lượng hề.
Tề nhật nguyệt chi huy quang.
Vĩnh quý tôn nhi vô cực hề.
Đẳng quân thọ ư đông hoàng.
Ngự long kỳ dĩ ngao du hề
Hồi loan giá nhi chu chương.
Ân hoá cập hồ tứ hải hề,
Gia vật phụ nhi dân khang.
Nguyện tư đài chi vĩnh cố hề,
Lạc chung cổ nhi vị ương!


Đài Đồng Tước được Tào Tháo cho xây ở bên sông Chương (nay thuộc huyện Lâm Chương, tỉnh Hà Nam). Khi xây xong, sai Tào Thực làm bài này để ca ngợi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tử Vi Lang

Noi đức sáng thánh quân rực rỡ,
Lên lầu đài hớn hở lòng xuân.
Xem công Thái thú chăn dân,
Đức cao vời đã thấm nhuần nơi nơi.
Dựng lên giữa lừng trời xanh ngắt,
Đài nguy nga bát ngát không trung.
Mỹ quan nào kém non Bồng,
Gác cao, Tây Vực nhìn thông nẻo đoài.
Dòng Chương thuỷ chảy dài trong suốt,
Tưới nhuần vườn cây tốt quả tươi...
Hai bên tả hữu hai đài:
Ngọc Long, Kim Phượng sáng ngời ánh dương.
Bắc hai cầu tây đông nối lại
Như cầu vồng sáng chói không gian.
Ngồi cao nhìn xuống cõi trần,
Đế đô mây ráng xoay vần nổi trôi...
Mừng rỡ thấy anh tài qui tụ,
Ứng mộng hùng chuyện cũ Văn Vương.
Gió xuân đầm ấm đưa hương,
Muôn chim đua hót du dương hài hoà.
Cao đẹp tựa trời mây muôn thủa,
Phúc nhà may chất chứa dài lâu.
Khắp cùng vũ trụ nhiệm mầu,
Đề cao nhân hoá, kính chầu thượng kinh.
Noi Tề, Tấn nghĩ mình hưng thịnh,
Phò thánh minh cùng sánh công lao.
Xinh tươi bền vững biết bao!
Ơn sâu nước ngấm, đức cao xa đồn.
Phò tá đấng chí tôn gìn giữ
Xây thái bình thịnh trị bốn phương.
Phép trời khuôn đất đo lường.
Ánh trăng cùng với ánh dương điều hoà.
Tôn quý ấy truyền xa mãi mãi,
Thọ vô cùng, thọ với Chúa xuân!
Ngự long kỳ buổi an nhàn,
Hoặc khi vội vã, xe loan trở về.
Ơn giáo hoá tràn trề bốn biển
Vui mừng thay vật kiện dân khang!
Đài nầy đứng mãi hiên ngang,
Điểm tô kim cổ, son vàng thắm tươi...

Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
55.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Nhiều lỗi sai

Phần chữ Hán và phiên âm có nhiều chỗ lệch nhau. Chữ Hán là 西城, phiên âm lại đọc thành Tây Vực (Tây Thành là đúng, vì hiệp vận với những chữ "tình", "dinh", "thanh"... bên trên). Phần chữ Hán chép mấy câu "Lãm Nhị Kiều ư Đông Nam hề, lạc triêu tịch chi dữ cộng" vốn là câu của Gia Cát Lượng cố tình sửa. Câu gốc đúng phải như phần phiên âm (Liên nhị kiều ư đông tây hề...)
Bản dịch vì đọc sai "Tây Thành" thành "Tây Vực", nên cũng dịch thành Tây Vực, ngoài ra có nhiều chỗ dịch không thoả, như "Thái thú", hoàn toàn không có trong bản gốc, có lẽ đọc nhầm "Thái phủ" mà ra chăng? "Thái phủ" ý chỉ trời. Câu đầu "Tòng minh hậu dĩ hi du hề" ý đơn giản là "đi theo thừa tướng mà chơi" thôi, không có chỗ nào là "noi đức sáng thánh quân rực rỡ" cả.

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Noi theo đức sáng thánh quân,
Lên lầu hớn hở lòng xuân vui vầy.
Chăn dân Thái thú xem đây,
Đức cao vời đã thấm đầy nơi nơi.
Dựng lên xanh ngắt lừng trời,
Nguy nga đài chót vót ngời không trung.
Non Bồng nước nhược mỹ dung,
Gác cao, Tây Vực nhìn thông non đoài.
Dòng Chương trong suốt chảy dài,
Tưới nhuần cây tốt vườn bày quả tươi...
Hai đài tả hữu hai nơi:
Ngọc Long, Kim Phượng sáng ngời ánh dương.
Hai cầu tây nối với đông,
Như cầu vồng chói sáng trong bầu trời.
Ngồi cao nhìn xuống cõi đời,
Đế đô mây ráng nổi trôi mây vần...
Anh tài mừng rỡ tụ đàn,
Mộng hùng chuyện tốt vua Văn xưa từng.
Gió xuân đầm ấm hương lừng,
Trăm chim đua hót nghe thương cảm hoài.
Mây trời cao đẹp muôn nơi,
Phúc nhà may chất chứa đời dài lâu.
Khắp cùng vũ trụ nhiệm mầu,
Xiển dương nhân hoá, kính chầu thượng kinh.
Tấn Tề, hưng thịnh như mình,
Công lao cùng sánh thánh minh khuôn phò.
Xinh tươi phúc lộc thật là!
Ơn sâu thấm đẫm, dương xa đức tồn.
Giữ gìn phò tá chí tôn,
Xây nền thịnh trị bốn phương an bình.
Trời cùng đất phép khuôn tinh.
Ánh trăng cùng với dương minh điều hoà.
Kính tôn vô cực truyền xa,
Thọ bằng với Chúa xuân qua bao lần!
Ngự long cờ ruổi an nhàn,
Hoặc khi phiền toái, xe loan phải về.
Giáo hoá bốn biển tràn trề,
Vui mừng mạnh khoẻ tứ bề dân an!
Đài nầy vĩnh viễn hiên ngang,
Sướng vui kim cổ, son vàng thắm hương!

15.00
Trả lời