Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2009 20:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 26/05/2019 15:47

贈從兄閬之

悵望人間萬事違,
私書幽夢約忘機。
荻花村裏魚標在,
石蘚庭中鹿跡微。
幽徑定攜僧共入,
寒塘好與月相依。
城中猘犬憎蘭佩,
莫損幽芳久不歸。

 

Tặng tòng huynh Lãng Chi

Trướng vọng nhân gian vạn sự vi,
Tư thư u mộng ước vong cơ.
Địch hoa thôn lý ngư tiêu tại,
Thạch tiển đình trung lộc tích vi.
U kính định huề tăng cộng nhập,
Hàn đường hảo dữ nguyệt tương y.
Thành trung chế khuyển tăng lan bội,
Mạc tổn u phương cửu bất quy.

 

Dịch nghĩa

Buồn thấy cõi người vạn sự ngang trái,
Trong thư riêng và trong mộng cùng hẹn ước quên đời.
Trong thôn hoa lau cần câu và phao còn đó,
Dấu chân hươu in trên rêu trong sân đá nhỏ.
Đường tối định dắt tay sư cùng vào,
Trong nhà giá lạnh trăng vẫn cùng ta như trước.
Trong thành chó dại ghét người cao quý,
Đừng để hao tổn hương thơm u nhã vì lâu không về.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Cõi người muôn sự trái lòng chi
Ước hẹn quên đời, thư mộng kia
Trong xóm hoa còn phao cá nổi
Trước sân rêu nhạt vết hươu đi
Hẻm sâu, riêng dắt sư cùng đến
Ao lạnh, nên chung nguyệt tựa kề
Lan ngọc trong thành, chó điên ghét
Chớ phai hương kín, chậm không về


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Buồn trông trái ngược cõi người,
Sách riêng, mơ kín, cuộc đời mong quên.
Xóm lau, phao vẫn còn nguyên,
Dấu hiêu, rêu đã phủ trên sân rồi.
Dẫn sư, lối nhỏ, tối trời,
Bên ao lạnh lẽo, nương nơi trăng mờ.
Thanh cao, chó dại gầm gừ,
Lâu về, chớ để làm hư hương nồng...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cõi người ngang trái buồn tênh
Thư riêng mộng kín cho quên sự đời
Xóm lau phao cá lững trôi
Sân rêu còn đó đâu rồi dấu hươu
Đường quanh sư cụ lần theo
Ánh trăng nương bóng bờ ao lạnh lùng
Trong thành chó dại lung tung
Không về nhạt cả hương thần người ơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Buồn vì muôn sự đều ngang trái
Trong thư riêng đều nói quên đời
Cần câu xóm sậy còn hoài
Sân rêu in dấu chân nai lờ mờ
Định dắt tay sư vô đường tối
Nhà lạnh căm vẫn với trăng xưa
Người sang chó dại sủa bừa
Lâu về hao tổn hương thừa đừng nên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Sự đời ngang trái ngẫm buồn ghê
Mộng kín tình riêng giữ được gì
Xóm rợp bông lau, bè cá vững
Rêu tràn sân đá, vết hươu che
Sư già ngõ tối qua thăm viếng
Ao lạnh trăng khuya muốn cận kề
Thành nức mùi lan trêu chó dại
Hương thầm cố giữ đợi ai về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Buồn thấy trái ngang ở cõi người,
Trong thư trong mộng hẹn quên đời.
Câu phao lau sậy thôn còn đó,
Hươu dấu in rêu sân đá phơi.
Định dắt tay sư vào ngõ tối,
Cùng ta trăng lạnh trước nhà rồi.
Trong thành chó ghét người cao quý,
Đừng tổn hương thơm lâu lại chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời