銀河吹笙

悵望銀河吹玉笙,
樓寒院冷接平明。
重衾幽夢他年斷,
別樹羈雌昨夜驚。
月榭故香因雨發,
風帘殘燭隔霜清。
不須浪作緱山意,
湘瑟秦簫自有情。

 

Ngân hà xuy sanh

Trướng vọng Ngân hà xuy ngọc sanh,
Lâu hàn viện lãnh tiếp bình minh.
Trùng khâm u mộng tha niên đoạn,
Biệt thụ ky thư tạc dạ kinh.
Nguyệt tạ cố hương nhân vũ phát,
Phong liêm tàn chúc cách sương thanh.
Bất tu lãng tác Câu sơn ý,
Tương sắt Tần tiêu tự hữu tình.

 

Dịch nghĩa

Lòng buồn nhìn lên dải Ngân hà thổi sênh ngọc,
Ngồi trên gác lạnh nhà giá cho tới sáng.
Hình ảnh đồ khâm liệm, mộng về cõi âm những năm trước đã hết,
Đêm qua một chim mái kêu hoài trên cây làm hồn kinh phách tán.
Nhà sàn dưới trăng, nhân có mưa, cảm được hơi hám cũ,
Gió tung rèm thấy được ánh nến tàn mờ ảo cách làn sương trong.
Chẳng cần viết dông dài về núi Câu,
Chỉ đàn sắt đất Tương, tiêu xứ Tần cũng đủ tả tình rồi.


Tác giả làm bài này để tuởng nhớ vợ hiền mới mất.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dưới dải Ngân khúc buồn sênh ngọc
Trên gác nhà tới lúc sáng trời
Áo tang, ác mộng qua rồi
Đêm qua chim mái kêu hoài hồn kinh
Đêm mưa cảm hơi mình ngày cũ
Gió tung rèm thấy ngỡ nến xưa
Núi Câu có viết cũng thừa
Tần tiêu, Tương sắt đã vừa tình ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Buồn hướng Ngân Hà thổi sáo linh
Thâu đêm gác lạnh tới bình minh
Cõi âm đồ liệm thường mơ, hết
Chim mái cây đêm lại hót, kinh
Trăng sáng, trời mưa, quê gợi gợi
Gió lay, nến ảo, cảnh linh linh
Núi Câu viết lắm làm chi nhỉ
Nhị, phách Tần, Tiêu đủ tả tình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Tiếng sênh buồn lạc giữa dòng Ngân
Đợi sáng về trên gác lạnh băng
Đêm trước tội chim nương gốc lạ
Năm rồi gảy mộng, đội vành tang
Quê xưa, bến nước, mưa trêu nguyệt
Nến lụn, sương trong, gió ghẹo màn
Bút tả non Câu khoan phóng vội
Đàn Tương vừa khớp nhịp tiêu Tần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lòng buồn thổi sáo hướng Ngân hà,
Ngồi tới sáng trên gác lạnh nhà.
Hình ảnh cõi âm xưa đã hết,
Hồn kinh chim mái hót đêm qua.
Nhà sàn mưa dội, còn hơi cũ,
Ánh nến làn sương, mờ ảo xa.
Chẳng viết dài về Câu, núi nữa,
Tương, Tần đàn sáo tả tình ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời