15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 15/04/2010 23:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 15/04/2010 23:54

夢澤

夢澤悲風動白茅,
楚王葬盡滿城嬌。
未知歌舞能多少,
虛減宮廚為細腰。

 

Mộng trạch

Mộng trạch bi phong động bạch mao,
Sở vương táng tận mãn thành kiều.
Vị tri ca vũ năng đa thiểu,
Hư giảm cung trù vị tế yêu.

 

Dịch nghĩa

Đầm Mộng gió hắt hiu lay động cỏ bạch mao,
Vua Sở khiến những cô gái cả thành chết hết.
Chưa biết hát múa được bao lâu,
Vì giữ eo thon mà nhịn đói để bếp lạnh.


Khoảng năm thứ nhất thứ hai niên hiệu Đại Trung (847-848), tác giả đi ngang qua đất Sở xưa, cảm tác làm bài thơ này. Mộng trạch tức đầm Mộng. Nước Sở thời xưa có hai đầm là Vân và Mộng, đầm Vân nằm phía bắc Trường Giang, đầm Mộng nằm phía nam Trường Giang. Đầm Mộng này là chỉ hồ Động Đình ở Giang Nam có chu vi chừng chín trăm dặm. Bài thơ mượn chuyện xưa nói chuyện nay, phúng thích hoàng đế đời Đường hoang dâm tửu sắc và mỉa cả những người ngu muội không tự biết thân phận mà tự hãm vào những chuyện bi kịch. Nội dung bài thơ mang đề tài xã hội rộng thường thấy trong thơ Đường nhưng được viết hàm súc, uyển chuyển, thủ pháp rất cao.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Bạch mao đầm Mộng gió đìu hiu,
Thành Sở vùi chôn bao ả kiều.
Múa hay nào hay được mấy chốc?
Mà cung lạnh bếp, giữ vòng eo.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Đầm Mơ hiu hắt cỏ mao,
Sở vương táng tận hằng bao ả kiều.
Cuộc ca vũ có bao nhiêu?
Mà trơ bếp lạnh giữ điều eo thon.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Đầm Mộng lau khua gió thổi dồn,
Cả thành cung nữ Sở vương chôn.
Chẳng hay ca múa chừng bao nả?
Mà giữ eo thon, bếp lạnh buồn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đầm Vân Mộng gió buồn lay cỏ
Vua Sở chôn kiều nữ lưng ong
Bao nhiêu chưa rõ vũ công
Nhịn ăn đề có lưng ong bỏ mình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vua Sở vùi chôn bao mỹ nữ
Cỏ tàn đầm Mộng gió hiu hiu
Múa ca nào có bao lâu nhỉ?
Bếp lạnh cung tàn cốt giữ eo

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Cỏ mao đầm Mộng, gió đìu hiu
Thành Sở vùi thân đã mấy kiều
Ca múa biết còn bao lúc nữa
Bếp cung lạnh vắng, giữ thon eo

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hắt hiu Đầm Mộng bạch mao,
Sở vương khiến gái má đào chết nhanh.
Bao lâu hát múa kinh thành,
Eo thon cố giữ mà đành nhịn ăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đầm Mộng gió buồn lay cỏ trắng
Linh Vương chôn hết gái trong cung
Chưa hay ca múa tài nhiều ít
Vì muốn eo thon bếp vắng không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời