Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/03/2014 16:39, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/12/2014 13:33

道意寄崔侍郎

莫漫戀浮名,
應須薄宦情。
百年齊旦暮,
前事盡虛盈。
愁鬢行看白,
童顏學未成。
無過天竺國,
依止古先生。

 

Đạo ý ký Thôi thị lang

Mạc mạn luyến phù danh,
Ưng tu bạc hoạn tình.
Bách niên tề đán mộ,
Tiền sự tận hư doanh.
Sầu mấn hành khan bạch,
Đồng nhan học vị thành.
Vô qua Thiên Trúc quốc,
Y chỉ Cổ tiên sinh.

 

Dịch nghĩa

Đừng ham danh hão,
Phải coi nhẹ công danh.
Một trăm năm ngắn tựa sáng tới chiều,
Việc trước chỉ là hư ảo.
Buồn thấy tóc mai bạc,
Vì thuật cải lão hoàn đồng tu chưa chứng.
Tiếc không qua được nước Thiên Trúc,
Học theo bậc thầy xưa.


Thôi thị lang tức Thôi Hoán, giữ chức thị lang bộ lại.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Muốn thoát trần đứng ham danh hão
Phải lánh xa hư ảo công danh
Trăm năm rút ngắn rất nhanh
Dẫu bao sự nghiệp cũng thành khói mây
Buồn vì thấy tóc mai bạc trắng
Thuật hoàn đồng chưa đặng học xong
Không qua Thiên Trúc mất công
Chỉ y thày cũ theo dòng đạo xưa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Phù danh quyến luyến mà chi;
Dạ làm quan hãy vơi đi chớ màng.
Trăm năm sớm tối nhanh dường;
Chuyện xưa hết thảy đầy chừng lại vơi.
Tóc buồn xem thấy bạc rồi;
Mà sao mặt trẻ học hoài chưa nên.
Qua nơi Thiên Trúc có phen;
Bậc thầy xưa hãy nhớ lên theo cùng!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đừng ham cái danh hão huyền,
Công danh coi nhẹ như thuyền trống trôi.
Trăm năm ngắn sáng chiều rồi,
Việc trước hư ảo đã trôi theo dòng.
Buồn thấy tóc bạc trắng bông,
Vì tu cải lão hoàn đồng chưa xong.
Qua Thiên Trúc tiếc là không,
Theo thầy xưa học mới mong có ngày…

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Danh hờ đừng có mong chi,
Công danh mấy nã đáng gì cầu mong.
Trăm năm cũng tựa tấc gang,
Việc xưa ngẫm lại mơ màng có không.
Buồn thay đã ngã tóc bông,
Làm sao cải lão hoàn đồng được đây.
Tây Thiên chưa tới đó ngay,
Dốc lòng theo Phật ngày ngày là hơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời