巴女詞

巴水急如箭,
巴船去若飛。
十月三千里,
郎行幾時歸?

 

Ba nữ từ

Ba thuỷ cấp như tiễn,
Ba thuyền khứ nhược phi.
Thập nguyệt tam thiên lý,
Lang hành kỷ thì quy?

 

Dịch nghĩa

Sông xứ Ba chảy xiết như tên bắn,
Thuyền nhỏ xứ Ba lướt như bay.
Chàng đi có ba ngàn dặm, mà đã mười tháng rồi,
Bao giờ chàng mới trở về?


Ba là tên một nước thời cổ, nay là huyện Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông Ba chảy xiết khúc này
Thuyền Ba lướt nhẹ như bay lên trời
Ba ngàn dặm, mười tháng rồi
Bao giờ trở lại, chàng ơi hỡi chàng?

tửu tận tình do tại
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dòng Ba xiết như bắn
Người Ba đi như bay
Tháng mười ba ngàn dặm
Bao giờ chàng về đây

45.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông Ba chảy xiết tựa tên bay,
Lướt nhẹ thuyền Ba ở xứ này.
Mười tháng chàng đi gần vạn dặm,
Bao giờ chàng mới trở về đây?

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Câu 4 đoạn thơ

Sao mình đọc một số bản chữ hán hiện tại toàn thấy chữ 岁 thay chữ 時 nhỉ.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Ở xứ Ba sông như bắn tiễn
Thuyền con lướt nhẹ cũng như bay
Chàng xa ngàn dặm, nay mười tháng
Chẳng biết khi nào trở lại đây?

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hạo Vũ

Sông Ba như tên bắn
Thuyền Ba lướt như bay
Mười Tháng ba ngày dặm
Bao giờ chàng về đây

Hạo Vũ
25.00
Trả lời