05/12/2020 23:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ba nữ từ
巴女詞

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2014 15:37

 

Nguyên tác

巴水急如箭,
巴船去若飛。
十月三千里,
郎行幾時歸?

Phiên âm

Ba thuỷ cấp như tiễn,
Ba thuyền khứ nhược phi.
Thập nguyệt tam thiên lý,
Lang hành kỷ thì quy?

Dịch nghĩa

Sông xứ Ba chảy xiết như tên bắn,
Thuyền nhỏ xứ Ba lướt như bay.
Chàng đi có ba ngàn dặm, mà đã mười tháng rồi,
Bao giờ chàng mới trở về?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông Ba chảy xiết khúc này
Thuyền Ba lướt nhẹ như bay lên trời
Ba ngàn dặm, mười tháng rồi
Bao giờ trở lại, chàng ơi hỡi chàng?
Ba là tên một nước thời cổ, nay là huyện Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Ba nữ từ