L’âne portant des reliques

Un baudet chargé de reliques
S’imagina qu’on l’adoroit :
Dans ce penser il se carroit,
Recevant comme siens l’encens et les cantiques.
Quelqu’un vit l’erreur, et lui dit :
Maître baudet, ôtez-vous de l’esprit
Une vanité si folle ;
Ce n’est pas vous, c’est l’idole
À qui cet honneur se rend,
Et que la gloire en est due.
D’un magistrat ignorant
C’est la robe qu’on salue.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đình

Lừa kia mang xương thánh
Cứ tưởng họ thờ mình
Nghĩ thế, nó vênh vênh
Nhận về mình hương khói
Thấy Lừa nhầm, người nói:
"Cụ Lừa ơi! Thôi đi!
Chớ tự đắc ngu si!
Người thờ gì Lừa chứ?
Bao tôn sùng vinh dự
Dâng tượng thánh đó thôi!"

Quan mà dốt đặc cán mai
Thì dân chỉ vái áo ngoài của quan

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh

Lừa mang hòm sắc

Một con lừa lưng mang hòm sắc
Thấy người tôn đã chắc tôn ta
Vênh vang bộ mặt giở ra
Chấp lễ chấp bái như là thần đây
Có người kia lầm này biết ý
Bảo lừa: - Đừng nghĩ thế mà sai
Hợm đâu có hợm lạ đời!
Ai tôn đâu chú, chú đòi lên cân
Người lễ bái là cầu ông thánh
Sự anh linh uy mãnh của ngài

Quan mà dốt đặc vô tài
Thì dân lạy cái áo ngoài mà thôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
Chưa có đánh giá nào
Trả lời