21/05/2024 07:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lừa mang xương thánh
L’âne portant des reliques

Tác giả: Jean de La Fontaine

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 01/09/2008 01:53

 

Nguyên tác

Un baudet chargé de reliques
S’imagina qu’on l’adoroit :
Dans ce penser il se carroit,
Recevant comme siens l’encens et les cantiques.
Quelqu’un vit l’erreur, et lui dit :
Maître baudet, ôtez-vous de l’esprit
Une vanité si folle ;
Ce n’est pas vous, c’est l’idole
À qui cet honneur se rend,
Et que la gloire en est due.
D’un magistrat ignorant
C’est la robe qu’on salue.

Bản dịch của Nguyễn Đình

Lừa kia mang xương thánh
Cứ tưởng họ thờ mình
Nghĩ thế, nó vênh vênh
Nhận về mình hương khói
Thấy Lừa nhầm, người nói:
"Cụ Lừa ơi! Thôi đi!
Chớ tự đắc ngu si!
Người thờ gì Lừa chứ?
Bao tôn sùng vinh dự
Dâng tượng thánh đó thôi!"

Quan mà dốt đặc cán mai
Thì dân chỉ vái áo ngoài của quan

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jean de La Fontaine » Lừa mang xương thánh