Lũ chuột con kêu:
“Mẹ ơi, bế, bế!”
Nhưng nhiều đứa thế
Chuột mẹ tay đâu!

Mẹ bèn ngồi khâu
Một chiếc túi lớn
Cả lũ chuột con
Cuộn tròn trong ổ

Mẹ đi những đâu
Con đều theo đó
Mẹ, con đều có
Chung một cái tên:
“Cả nhà chuột túi!”


Nguồn: Thuỵ Anh, Nhim nhỉm nhìm nhim, NXB Trẻ, 2014