35.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
10 bài trả lời: 9 bản dịch, 1 thảo luận
5 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 07/04/2006 04:40, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/05/2010 20:55

哀俘虜

刳血書成欲寄音,
孤飛寒雁塞雲深。
幾家愁對今霄月,
兩處茫然一種心。

 

Ai phu lỗ

Khô huyết thư thành dục ký âm,
Cô phi hàn nhạn tái vân thâm.
Kỷ gia sầu đối kim tiêu nguyệt,
Lưỡng xứ mang nhiên nhất chủng tâm.

 

Dịch nghĩa

Chích máu viết thư muốn gửi lời,
Cánh nhạn lạnh lùng bay xuyên vào đám mây ngoài quan ải.
Bao nhiêu nhà buồn ngắm bóng trăng đêm nay?
Đôi nơi xa cách nhưng tấm lòng nhớ thương vẫn chỉ là một.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Chích máu thành thơ mượn gửi lời
Lẻ loi nhạn lạnh, ải mù khơi
Đêm nay mấy kẻ sầu trăng nhỉ ?
Xa cách, nhưng lòng chỉ một thôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
45.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Chích máu thành thư muốn gửi đưa,
Rẽ mây biên tái, nhạn bơ vơ.
Mấy nhà buồn ngắm trăng đêm vắng,
Xa cách lòng chung một đợi chờ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
34.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Đề thư bằng máu muốn đưa tin,
Ngoài ải mây đùn chiếc nhạn im.
Buồn ngó trăng nay nào những kẻ?
Mở màng hai chốn một lòng in


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Chữ 扶 và chữ 課

Khảo dị:
Chữ Phù 扶 (Phò giúp)là chữ Phù 俘 (bị bắt)
và chữ Khoá 課 là chữ Khoá 刳 (còn đọc là Khô, Mổ, Chích)
Hai chữ này thấy ở bản viết tay, nhưng có nghĩa theo bản dịch.

Đầu đề đúng là: Thương tên giặc bị bắt

Đê nghị xem lại.
Hà Như

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Ngọc Hoàng

Trích máu thành thư muốn gửi lời
Nhạn bay quan ải rẽ mây trôi
Bao người buồn bã nhìn trăng sáng
Xa cách lòng người chỉ một thôi

Làm trai chí lớn xưa nay hiếm
Thiếu nữ trong Tranh được mấy người
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chích máu thành thơ muốn gởi tin
Lạnh lùng mây ải nhạn mù tăm
Đối trăng mấy kẻ sầu thương nhỉ?
Hai chốn xa xôi chỉ một lòng

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chích máu viết thư gửi lời,
Lạnh lùng quan ải nhạn vời bay ngang,
Bao nhà buồn ngắm bóng trăng?
Đôi nơi xa cách lòng hằng nhớ thương.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Huyết thư về xứ chỉ đôi lời
Ải lạnh mây mù, cánh nhạn côi
Trăng sáng, bao nhà sa lệ ngắm
Hai trời chỉ một nỗi lòng thôi

Đất Văn Lang
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Đình Thi

Chích máu đề thư muốn gửi lời,
Nhạn bay lẻ bóng chốn biên khơi.
Bao nhà sầu não nhìn trăng lạnh,
Một giọt lệ rơi, hai phuơng trời.

"Nguyệt diện vinh đan quế - Đan quế tại nhất luân"
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhất Hạnh

Thư biên bằng máu nhắn tin nhau
Cô đơn chiếc nhạn vút mây sầu
Bao nhà nhìn nguyệt đêm nay nhỉ?
Hai chốn cùng chung một nỗi đau!

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời