絕命

愛國何辜,惟有精神留不死;
出師未捷,且將心事託來生。

 

Tuyệt mệnh

Ái quốc hà cô, duy hữu tinh thần lưu bất tử;
Xuất sư vị tiệp, thả tương tâm sự thác lai sinh.


Tương truyền, hai câu đối này được tác giả ngâm trước khi bị Pháp xử bắn ở Hà Nội, năm 1916.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hiến Lê

Yêu nước tội gì, chỉ có tính thần là còn mãi;
Ra quân chửa được, nguyện đem tâm sự gởi đời sau.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Yêu nước tội sao? chỉ có tinh thần còn sống mãi
Xuất quân chưa thắng! thề mang sự nghiệp gửi đời sau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Yêu nước có tội gì đâu,
Tinh thần còn mãi bền lâu muôn đời;
Ra quân chưa gặp được thời,
Nguyện đem tâm sự gởi đời mai sau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cử Tạ

Yêu nước tội tình gì, chỉ có tinh thần là không chết;
Ra quân chưa thắng lợi, khá đem tâm sự gởi đời sau.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời