Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù - hát nói
Thời kỳ: Cận đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 07:36

Hoa xuân tươi tốt
Gẫm xem hoa ai cũng một lòng yêu
Nhuốm mùi sương, tử lý, hồng đào
Trang phấn tuyết, thanh liên, bạch cúc
Dạo xem cũng say người nhiều lúc
Thấm mùi hoa toan rũ áo lấy hương thừa
Bởi anh hùng còn trần sự lắm điều chưa
Để nên nỗi lạnh lùng hoa thì cũng bạc
Sở thanh phong địch châu bàn lạc
Nhất khúc kiều ca ngọc quản trường

E khi hoa kém nhuỵ lại chìm hương
Nơi kim mã ngọc đường đành hẹn với
Kìa kim thế cũng nhiều phường lộng mại
Mặn mà hoa cũng có lúc sơ hoa
Lời này hãy nhớ cho ta
Xuân phong, xuân nguyệt biết là có hay?
Cùng nhau chưa dễ một ngày