Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Cận đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 07:36

Hoa xuân tươi tốt,
Gẫm xem hoa ai cũng một lòng yêu.
Nhuốm mùi sương, tử lý, hồng đào,
Trang phấn tuyết, thanh liên, bạch cúc.
Dạo xem cũng say người nhiều lúc,
Thấm mùi hoa toan rũ áo lấy hương thừa.
Bởi anh hùng còn trần sự lắm điều chưa,
Để nên nỗi lạnh lùng hoa thì cũng bạc.
Sổ thanh phong địch châu bàn lạc,
Nhất khúc kiều ca ngọc quản trường.

E khi hoa kém nhuỵ lại chìm hương,
Nơi kim mã ngọc đường đành hẹn với.
Kìa kim thế cũng nhiều phường lộng mại,
Mặn mà hoa cũng có lúc sơ hoa.
Lời này hãy nhớ cho ta,
Xuân phong, xuân nguyệt biết là có hay?
Cùng nhau chưa dễ một ngày.