Khi còn nhỏ tôi được đọc bài thơ này, tôi nhớ là: Luc LEO LÊT..., chỉ đìu hiu một MẢNH gió xuân.....ĐỀU là lũ ra tay phá hoại... Nếu có gì sai xin đc chỉ bảo. Cảm ơn!