Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Đức
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: tuổi già (60)

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 01/11/2020 19:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 01/11/2020 20:03

Im Altwerden

Jung sein und Gutes tun ist leicht,
Und von allem Gemeinen entfernt sein;
Aber lächeln, wenn schon der Herzschlag schleicht,
Das will gelernt sein.

Und wem’s gelingt, der ist nicht alt,
Der steht noch hell in Flammen
Und biegt mit seiner Faust Gewalt
Die Pole der Welt zusammen.

Weil wir den Tod dort warten sehn,
Laß uns nicht stehen bleiben.
Wir wollen ihm entgegengehn,
Wir wollen ihn vertreiben.

Der Tod ist weder dort noch hier,
Er steht auf allen Pfaden.
Er ist in dir und ist in mir,
Sobald wir das Leben verraten.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Trẻ trung việc tốt dễ làm
Những gì độc ác xa tâm hồn mình
Cười khi tim đập nhịp nhanh
Sống cần phải học để dành cho ta.

Ai thành đạt lại không già
Với người vẫn rực thiết tha ánh đời
Vượt qua gian khó nơi nơi
Với cùng sức mạnh quả thoi chính mình.

Kiếp người là cuộc tử - sinh
Nên đừng mong sống lặng thinh xa rời
Ta cần phải đối diện thôi
Muốn xua đuổi cũng công toi với người.

Chết không ai biết được nơi
Mọi con đường vẫn có người chết thôi
Nó bên trong bạn và tôi
Lúc nào đó cũng bỏ đời mà đi.


Bài thơ lục bát dựa theo bản dịch tiếng Anh từ nguyên bản tiếng Đức của dịch giả Sarah Rose.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Sarah Rose

Growing Old

To be young and to do good is easy,
and to be removed from everything cruel;
but to smile when your heartbeat just creeps,
that takes learning.

And whoever succeeds is not old,
he is still brightly aflame
and bends the poles of the world
together with the power of his fist.

Because we see death waiting there,
let’s not stand still.
We want to go meet it,
we want to drive it out.

Death is neither here nor there,
it stands on all paths.
It’s inside you and inside me
whenever we betray life.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Còn trẻ giúp người đâu khó chi
Vô công tránh việc mới là kỳ
Nhưng rồi tim đập không còn chuẩn
Muốn cười phải biết cách thích nghi

Ai thành công người ấychẳng già
Vẫn còn sáng rực ngọn đuốc hoa
Vẫn còn xoay chuyển càn khôn được
Cùng với nắm tay khoẻ khoắn kia

Là bởi hiểu ra chuyện tử sinh
Đừng nên một chỗ đứng yên bình
Chúng ta đối mặt cùng sinh tử
Và chớ lúc nào cũng hãi kinh

Thần chết không gần, chẳng xa xôi
Đứng ngay bên cạnh mọi nẻo rồi
Ở ngay trong bạn, trong tôi đó
Lúc chúng ta phản bội cược đời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời