Vừa mới ngày nào tóc chấm vai,
Đốt tay bấm đã ngoại năm mươi.
Nặng nề chưa dễ đền ơn nước,
Khuôn phép còn may trọn cách người,
Học cũ thế mà tư tưởng mới,
Nhà nghèo nhưng vẫn nói cười vui,
Hoạ sơn một giấc say chưa tỉnh,
Đã chắc hơn ai, chắc kém ai.


Tiêu đề có nghĩa là tự thuật khi 55 tuổi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]