02/08/2021 20:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuổi già
Im Altwerden

Tác giả: Hermann Hesse

Nước: Đức
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 01/11/2020 19:55

 

Nguyên tác

Jung sein und Gutes tun ist leicht,
Und von allem Gemeinen entfernt sein;
Aber lächeln, wenn schon der Herzschlag schleicht,
Das will gelernt sein.

Und wem’s gelingt, der ist nicht alt,
Der steht noch hell in Flammen
Und biegt mit seiner Faust Gewalt
Die Pole der Welt zusammen.

Weil wir den Tod dort warten sehn,
Laß uns nicht stehen bleiben.
Wir wollen ihm entgegengehn,
Wir wollen ihn vertreiben.

Der Tod ist weder dort noch hier,
Er steht auf allen Pfaden.
Er ist in dir und ist in mir,
Sobald wir das Leben verraten.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Trẻ trung việc tốt dễ làm
Những gì độc ác xa tâm hồn mình
Cười khi tim đập nhịp nhanh
Sống cần phải học để dành cho ta.

Ai thành đạt lại không già
Với người vẫn rực thiết tha ánh đời
Vượt qua gian khó nơi nơi
Với cùng sức mạnh quả thoi chính mình.

Kiếp người là cuộc tử - sinh
Nên đừng mong sống lặng thinh xa rời
Ta cần phải đối diện thôi
Muốn xua đuổi cũng công toi với người.

Chết không ai biết được nơi
Mọi con đường vẫn có người chết thôi
Nó bên trong bạn và tôi
Lúc nào đó cũng bỏ đời mà đi.
Bài thơ lục bát dựa theo bản dịch tiếng Anh từ nguyên bản tiếng Đức của dịch giả Sarah Rose.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hermann Hesse » Tuổi già