Thấp thoáng đầu ghềnh lún phún mưa,
Đố ai vẽ được cảnh tiêu sơ.
Xanh om cổ thụ tròn như tán,
Trắng xoá tràng giang phẳng ngỡ tờ.
Còi mục thét trăng miền khoáng dã,
Lưới ngư chăng gió bãi bình sa.
Chuông ai đứt nối bên kia tá,
Lầm lỡ chung tình một túi thơ.


(Bản khắc 1914)

Khảo dị:

- Bản Xuân Hương thi vịnh
Tức cảnh

Thấp thoáng đầu ghềnh lún phún mưa,
Đố ai vẽ được cảnh tiêu sơ.
Xanh om cổ thụ tròn như tán,
Trắng xoá tràng giang phẳng ngỡ tờ.
Còi mục thét trăng miền khoáng dã,
Chài ngư tung gió bãi bình sa.
Chuông ai đứt nối bên kia tá,
Lầm lỡ chung tình một túi thơ.
Sở dĩ gọi Nhĩ Hà là do khúc sông Hồng chảy qua Thăng Long uốn lượn cong cong như cái khuyên đeo tai. Nhĩ Hà cũng đọc là Nhị Hà và nay thường gọi là sông Nhị.

Bài này nửa đầu gần giống bài Cảnh thu chưa rõ của Hồ Xuân Hương hay Bà huyện Thanh Quan, hau câu 5-6 gần giống bài Chiều hôm nhớ nhà của Bà huyện Thanh Quan.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]