Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: kỹ nữ (26)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2014 20:58

聽樂悵然自述

萬事傷心對管弦,
一身含淚向春煙。
黃金用盡教歌舞,
留與他人樂少年。

 

Thính nhạc trướng nhiên tự thuật

Vạn sự thương tâm đối quản huyền,
Nhất thân hàm lệ hướng xuân yên.
Hoàng kim dụng tận giao ca vũ,
Lưu dữ tha nhân lạc thiếu niên.

 

Dịch nghĩa

Mọi chuyện đau lòng cũng do ham đàn sáo,
Nay thân tàn rơi nước mắt nhìn mây khói mùa xuân.
Bao nhiêu tiền bạc đem dùng hết cho ca múa mua vui,
Chỉ được người đời kể đến là một gã thiếu niên chơi bời.


Tựa đề bài này có bản ghi là "Bệnh trung khiển kỹ" 病中遣妓. Tác giả có bản chép là Tư Không Thự 司空曙.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mọi đau lòng cũng do đàn sáo
Nay thân tàn mếu máo nhìn trời
Bao nhiêu tiền bạc mua vui
Để đời nói đến là người ăn chơi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đau lòng đàn sáo chuyện ham chơi,
Nhìn khói mùa xuân nước mắt rơi.
Tiền bạc hết mua vui múa hát,
Chỉ là được kể gã chơi bời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời