16/06/2021 20:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thính nhạc trướng nhiên tự thuật
聽樂悵然自述

Tác giả: Hàn Hoảng - 韩滉

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2014 20:58

 

Nguyên tác

萬事傷心對管弦,
一身含淚向春煙。
黃金用盡教歌舞,
留與他人樂少年。

Phiên âm

Vạn sự thương tâm đối quản huyền,
Nhất thân hàm lệ hướng xuân yên.
Hoàng kim dụng tận giao ca vũ,
Lưu dữ tha nhân lạc thiếu niên.

Dịch nghĩa

Mọi chuyện đau lòng cũng do ham đàn sáo,
Nay thân tàn rơi nước mắt nhìn mây khói mùa xuân.
Bao nhiêu tiền bạc đem dùng hết cho ca múa mua vui,
Chỉ được người đời kể đến là một gã thiếu niên chơi bời.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mọi đau lòng cũng do đàn sáo
Nay thân tàn mếu máo nhìn trời
Bao nhiêu tiền bạc mua vui
Để đời nói đến là người ăn chơi
Tựa đề bài này có bản ghi là "Bệnh trung khiển kỹ" 病中遣妓. Tác giả có bản chép là Tư Không Thự 司空曙.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Hoảng » Thính nhạc trướng nhiên tự thuật