Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2014 21:00

晦日呈諸判官

晦日新晴春色嬌,
萬家攀折渡長橋。
年年老向江城寺,
不覺春風換柳條。

 

Hối nhật trình chư phán quan

Hối nhật tân tình xuân sắc kiều,
Vạn gia phan chiết độ trường kiều.
Niên niên lão hướng giang thành tự,
Bất giác xuân phong hoán liễu điều.

 

Dịch nghĩa

Ngày cuối tháng trời trong sáng, dáng xuân yêu kiều,
Mọi người qua cầu đều vin bẻ cành liễu.
Năm nào ta cũng tới chùa trong thành bên sông này,
Mà không để ý chúa xuân đã sinh lộc non trên các cành liễu.


Tác giả có lúc quan làm tới Thượng thư tả thừa, nên chư phán quan trong bài đều là các quan phán dưới quyền của tác giả.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày cuối tháng xuân tươi dáng vẻ
Người qua cầu vin bẻ liễu dương
Hàng năm đi lễ Phật đường
Không hay lộc khắp cành dương sinh rồi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ngày cuối tháng xuân nắng mới xinh
Nhà nhà bẻ liễu vượt cầu kênh
Mỗi năm lão tới chùa thăm cảnh
Chẳng biết gió xuân đã đổi cành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng xuân ngày sáng, dáng yêu kiều,
Mọi khách qua cầu bẻ liễu đều.
Đi lễ năm nào ta cũng tới,
Mà không để ý lộc sinh nhiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời