Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (228 bài thơ)
Tạo ngày 01/04/2015 17:57 bởi tôn tiền tử
Phan Văn Dật sinh ngày 17/8/1909 tại làng Phú Xuân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên cũ, quê làng Đạo Dầu, phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Học trường Quốc học Huế đến đậu thành chung, sau làm thư ký ngạch trước bạ Huế. Ông viết văn từ 1924, đến 1927 có thơ đăng Nam phong tạp chí, Thần kinh, Rạng đông (ký Tiêu Lang và Thường Nga Phố).

Đã xuất bản:
- Bâng khuâng (1935)