Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (174 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Minh Tân (2 bài)
- Nguyễn Hà (1 bài)
Tạo ngày 21/08/2008 12:24 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 21/08/2008 19:49 bởi hongha83
Hàn Câu 韓駒 (?-1135) là nhà thơ cuối thời Bắc Tống đầu thời Nam Tống. Là thi sĩ thuộc phái Giang Tây. Ông tự là Tử Thương 子蒼, hiệu là Mâu Dương 牟陽, người Tiên Tỉnh, Lăng Dương (nay là huyện Nghiên, tỉnh Tứ Xuyên). Người đời gọi ông là Lăng Dương tiên sinh. Từng theo học Tô Triết. Đã đảm nhiệm các chức quan Mật thư tỉnh, Trước tác lang, Tri phủ Giang Châu. Về thơ văn chịu ảnh hưởng của Trừ Quang Hy, Hoàng Đình Kiên. Thơ phản ánh sâu sắc xã hội nhưng lại có nhược điểm sính dùng điển cố. Tác phẩm có Lăng Dương tiên sinh thi, Lăng Dương tập.