次韻館中上元遊葆真宮觀燈

百千燈射水晶帘,
尚覺遊人意未厭。
多病只思田舍樂,
夜歸煙火望茅檐。

 

Thứ vận “Quán trung thượng nguyên du Bảo Chân cung quan đăng”

Bách thiên đăng xạ thuỷ tinh liêm,
Thượng giác du nhân ý vị yêm.
Đa bệnh chỉ tư điền xá lạc,
Dạ quy yên hoả vọng mao thiềm.

 

Dịch nghĩa

Bức rèm bằng đèn, hàng trăm, hàng nghìn cái phát ra ánh sáng,
Thế mà ý của người đi chơi vẫn chưa thoả.
Ta là người nhiều bệnh chỉ thích thú vui đồng ruộng,
Đêm về đốt đèn lên ngắm hiên lợp bằng cỏ.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân khải

Trăm nghìn đèn hắt sáng rèm,
Hầu như ý của người xem chưa vừa.
Bệnh ta chỉ thú quê mùa,
Đêm châm đèn ngắm thềm nhà cỏ tranh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăm nghìn đèn sáng phát qua rèm,
Thế mà chưa thoả ý người xem.
Ta người nhiều bệnh thích đồng ruộng,
Đêm về đèn ngắm mái tranh thềm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời