07/03/2021 08:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thứ vận “Quán trung thượng nguyên du Bảo Chân cung quan đăng”
次韻館中上元遊葆真宮觀燈

Tác giả: Hàn Câu - 韓駒

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Hà Như vào 02/01/2013 09:26

 

Nguyên tác

百千燈射水晶帘,
尚覺遊人意未厭。
多病只思田舍樂,
夜歸煙火望茅檐。

Phiên âm

Bách thiên đăng xạ thuỷ tinh liêm[1],
Thượng giác du nhân ý vị yêm.
Đa bệnh chỉ tư điền xá lạc,
Dạ quy yên hoả vọng mao thiềm.

Dịch nghĩa

Bức rèm bằng đèn, hàng trăm, hàng nghìn cái phát ra ánh sáng,
Thế mà ý của người đi chơi vẫn chưa thoả.
Ta là người nhiều bệnh chỉ thích thú vui đồng ruộng,
Đêm về đốt đèn lên ngắm hiên lợp bằng cỏ.

Bản dịch của Lê Xuân khải

Trăm nghìn đèn hắt sáng rèm,
Hầu như ý của người xem chưa vừa.
Bệnh ta chỉ thú quê mùa,
Đêm châm đèn ngắm thềm nhà cỏ tranh.
[1] Rèm bằng đèn ở cung Bảo Chân, được gọi là “Ngọc trụ ngọc liêm song cách đăng”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Câu » Thứ vận “Quán trung thượng nguyên du Bảo Chân cung quan đăng”